home
restauració de façanes
català castellano home
 
identificació de plaga: corc gran
 
  identificació de plaga
   
  tèrmit
  corc gran
  corc petit
  solucions
   
  tractament lignum
  tractament SentriTech*
  reforços estructurals
  garantia
  petició d'informació
 
Individus
Difícilment es deixen veure en estat larvari. Són uns cucs blancs sense potes i de fins a 18mm de tamany.
Tipus d'atac
La fusta atacada pel corc gran presenta una consistència similar a una sorra fina agrumollada. Fàcilment podem esmicolar-ne un tros amb els dits. Normalment és de color terròs. L'atac es centra en l'albura.
   
Soroll
En condicions de silenci s'arriba a sentir clarament el soroll que produeixen al menjar fusta.
Forats de sortida
Finalitzat el procés larvari es converteixen en escarabats i surten a l'exterior realitzant un forat ovalat d'entre 4 i 6 mm de diàmetre.
  Al corc gran se l’anomena l’Àngel de la Mort. Això és degut a que en les cases es feia silenci quan es vetllava un mort i aleshores s’escoltava clarament el corc gran menjant les bigues.
  Nom científic: Hylotrupes Bajulus
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano