home
restauració de façanes
català castellano home
 
identificació de plaga: corc petit
 
  identificació de plaga
   
  tèrmit
  corc gran
  corc petit
  solucions
   
  tractament lignum
  tractament SentriTech*
  reforços estructurals
  garantia
  petició d'informació
 
Individus
Difícilment es deixen veure en estat larvari, però fàcilment un cop convertits en uns petits escarbats que volen per la casa. S'observen sobretot a l’estiu i la primavera.
Tipus d'atac
Clarament identificable pel polsim que directament surt de la fusta afectada caient a terra.
   
Mobles
Molt sovint ens els trobem atacant els mobles tot i que també mengen l'albura i el duràmen de les bigues.
Forats de sortida
Finalitzat el procés larvari es converteixen en escarbats i surten a l'exterior realitzant un forat circular d'aproximadament 1,5 mm de diàmetre.
  Els forats que tant ens identifiquen els atacs de corc no són els d’entrada sinó els de sortida. No hi ha forats d’entrada ja que els corcs neixen dels ous i directament progressen cap a l’interior de la fusta sense fer cap forat.
  Nom científic: Annobium Punctatum
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano