home
restauració de façanes
català castellano home
 
tractament lignum
 
  identificació de plaga
   
  tèrmit
  corc gran
  corc petit
  solucions
   
  tractament lignum
  tractament SentriTech*
  reforços estructurals
  garantia
  petició d'informació
  El mètode Lignum és molt útil per l'eliminació de la plaga de tèrmits, corcs i fongs en la fusta estructural de l’edifici.

Avantatges del sistema
  Aplicable tant contra termita com contra corc i fongs
  Eliminar immediatament els elements patògens de la fusta
  Ideal per a edificis en reformes
  Ens permet saber l'estat de les bigues

En funció d'una sèrie de paràmetres poder decidir tractar la fusta de forma preventiva o curativa.

L'objectiu del tractament preventiu és protegir la fusta sana dels paràsits de la fusta a base de:

  Injecció dels caps de biga
  Pulverització de la superfície de la biga


L'objectiu del tractament curatiu és sanar la fusta eliminant els paràsits de la fusta a base de:

  Injecció al portell de tota la biga
  Injecció dels caps de biga
  Polvorització de la superfície de la biga

El tractament Lignum també actua com a fungicida.
 
 
 
 
Injecció fase 1
 
 
 
 
Injecció fase 2
 
 
 
 
Injecció fase 3
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano