home
restauració de façanes
català castellano home
 
tractament SentriTech*
 
  identificació de plaga
   
  tèrmit
  corc gran
  corc petit
  solucions
   
  tractament lignum
  tractament SentriTech*
  reforços estructurals
  garantia
  petició d'informació
  El mètode Lignum és molt útil per l'eliminació de la plaga de tèrmits i corcs en la fusta estructural de l'edifici. Malgrat això la còlonia de termites seguiexen existint sota terra i afectant a altres edificis de l'entorn.

Avantatges del sistema SentriTech*
  Eliminem la còlonia de termites
  Sense riscos per a l'home ni el medi ambient
  No representa cap molestia per als ocupants, no requereixen obres

El tractament SentriTech* és un sistema nou de lluita contra els tèrmitis, basat en un insecticida, l'hexaflumuró, que pertany a una nova generació de mol·lècules que impedeix el desenvolupament de l'insecte mitjançant la inhibició de la muda.

Les termites obreres consumeixen i transporten el producte a tota la colònia.

Els individus que hagin ingerit suficient quantitat d'insecticida moriran en el moment de la muda.

Poc a poc la població de termites obreres desapareixerà, el que significarà l'eliminació de la colònia, ja que no tindrà qui l'alimenti.
 
 
 
 
instal·lació
 
 
 
 
Control
 
 
 
 
eliminació
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano