home
restauració de façanes
català castellano home
 
garantia
 
  identificació de plaga
   
  tèrmit
  corc gran
  corc petit
  solucions
   
  tractament lignum
  tractament SentriTech*
  reforços estructurals
  garantia
  petició d'informació
  A Rehabilit ens hem focalitzat en el tractament d'estructures afectades per paràsits de la fusta sense entrar en cap altre camp del DDD (Desinfectació-Desinsectació-Desratització).

La nostra especialització ha fet que quan parlem de garantia ens referim a:


No es tracta només d'eliminar la plaga sinó que cal fer-ho aplicant el mètode més adequat, amb la màxima seguretat per a les persones, de forma professional i sobretot donant la màxima informació sobre l'estabilitat estructural de l'edifici.

Rehabilit, S.L està inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides amb el número de registre B00535-SA.
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano